Nyheter

  • The Wall Street Journal

    The Wall Street Journal

    Oktober 2013

    The Wall Street Journal (USA) satt i oktober 2013 søkelys på en miljøvennlig prosess med gjenbruk av gravlunder i Norge.

    Se link til avisartikkel og film.

  • Schrödingers katt

    Schrödingers katt

    I Schrødingers Katt (NRK) omtales vår teknologi som et alternativ til å løse problemstillingen med konserverte graver.

    Se link for å se på programmet hvor vår teknologi er omtalt.