Franzefoss Minerals AS

20.08.2015

Franzefoss Minerals AS er, med fokus på miljø, den ledende kalkleverandøren i Norge. Franzefoss Minerals AS er en bergverksbedrift som gjennom bærekraftig utnyttelse av våre kalk- og dolomittforekomster tilfører samfunnet kvalitetsprodukter; skreddersydd for oppgaven og levert der den skal brukes. De fremstår enhetlig og klart gjenkjennelig i markedet som en offensiv, pålitelig, dynamisk og solid aktør med vilje og evne til å bidra til en, for samfunnet bærekraftig utvikling. Franzefoss Minerals AS har betydelige eierinteresser i Nomias og har siden midten av 90-tallet engasjert seg positivt og støttet de innovative løsninger som lå til grunn for behandling av gravinnhold med kalk og vann.

http://www.kalk.no/Kontakt-franzefoss-minerals-hovedkontor