Nettstedet "Incere"

20.08.2015

Nomias og Entera har opprettet nettstedet INCERE (International Cemetary Research). Dette er en kunnskapsbasert database tilgjengelig for kirkegårdsinteresserte internasjonalt. Her vil det ligge litteratur og forskningsmateriale, og det vil utveksles informasjon mellom forskere, bedrifter, kirkegårdsforvaltninger om internasjonal nytenking innenfor kirkegårdsdrift.

www.incere.com