Schrödingers Katt høsten 2014."/>

Hva gjør vi?

31.07.2015

Nomias AS har utviklet løsninger som muliggjør gjenbruk av gravlunder. Rehabiliteringen skjer på en etisk, miljøvennlig og estetisk god måte. Se link fra programmet Schrödingers Katt høsten 2014.

Kalking av gravinnhold.

Når organisk materiale tilsettes brent kalk og vann, frigjøres energi i form av varme. Det organiske materialet løses opp og brytes ned over tid. Ubehagelig lukt nøytraliseres. Det er denne effekten vi benytter oss av i kalkbehandling av graver. På fagspråket kalles denne metoden for «basisk hydrolyse».

Dette er en del av kalksyklusen – naturens eget miljøverktøy. Kalk har den egenskap at den påvirker miljøet rundt oss på en positiv måte.

Teknologisk utvikling

De teknologiske løsningene Nomias har utviklet, sikrer en miljøvennlig produksjon og et godt sluttresultat. Det spesialbygde utstyret har blitt til i et nært samarbeid mellom ulike aktører. Nomias har de senere årene tilpasset teknologien til de kvalitetskrav som stilles til dokumentasjon av prosessene. Vi har avanserte og automatiserte styrings- og loggsystemer basert på det siste av tilgjengelig programvare og teknologi.

Metode for rehabilitering av gravlunder i samarbeid med Tony Linder + Partner AG

Vi representerer det sveitsiske firmaet Tony Linder + Partner AG for Skandinavia. Dette sikrer oss tilgang til teknologi og kompetanse om jord, jordkvaliteter, drenering og oppbygging samt rehabilitering av gravlunder. Vi får dessuten tilgang til resultater fra løpende forskningsprosjekter som dette firmaet har.

Tony Linder + Partner AG har over 60 års erfaring og kompetanse på sine felt. Ved bruk av metoden firmaet har utviklet, skjer nedbryting innenfor fredningstidens utløp.

Nomias arbeider løpende med utvidelse av tjenestespekteret på gravferdsområdet.